Medallists

Home
Filter:
Games: Albertville 1992
Sport: All
Nation: JPN Japan
Figure Skating
Ladies

2 Midori Ito
Nordic Combined
Men: Team
1 Reiichi Mikata; Takanori Kono; Kenji Ogiwara
Short Track Speed Skating
Men: 5000m Relay
3 Tatsuyoshi Ishihara; Tsutomu Kawasaki; Toshinobu Kawai; Yuichi Akasaka
Speed Skating
Men: 500m
2 Toshiyuki Kuroiwa
3 Junichi Inoue
Men: 1000m
3 Yukinori Miyabe
Women: 1500m
3 Seiko Hashimoto