Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Athletes

Home

Filter:

Games: All
Sport: Figure Skating
Nation: JPN Japan

55 matching athletes

Amano, Shin (1998)
Ando, Miki (2006-2010)
Arai, Marie (1998)
Arakawa, Shizuka (1998/2006)
Asada, Mao (2010)
Fukuhara, Miwa (1960-1964)
Hasegawa, Tsugio (1936)
Higuchi, Yutaka (1968-1972)
Honda, Takeshi (1998-2002)
Igarashi, Fumio (1980)
Inada, Etsuko (1936)
Inoue, Rena (1992-1994/2006) [also USA]
Ishida, Haruko (1968)
Ito, Midori (1988-1992)
Kagiyama, Masakazu (1992-1994)
Kano, Makoto (1988)
Katayama, Toshiichi (1936)
Kato, Masako (1984)
Kawai, Aya (1998)
Kido, Akiyuki (2006)
Koyama, Tomoaki (1992)
Kozuka, Takahiko (2010)
Kozuka, Tsuguhiko (1968)
Matsumura, Mitsuru (1976-1980)
Murata, Mitsuhiro (1992)
Nagakubo, Hiroshi (1972)
Nagasawa, Kotoe (1972)
Obitani, Ryuichi (1932)
Oda, Nobunari (2010)
Ogawa, Masaru (1984)
Oikawa, Fumihiro (1994)
Oimatsu, Kazukichi (1932-1936)
Okawa, Kumiko (1964-1968)
Onda, Yoshie (2002)
Reed, Cathy (2010)
Reed, Chris (2010)
Sano, Minoru (1976)
Sato, Nobuo (1960-1964)
Sato, Noriko (1984)
Sato, Yuka (1992-1994)
Suguri, Fumie (2002-2006)
Suzuki, Akiko (2010)
Suzuki, Hiroyuki (1988)
Takahashi, Daisuke (2006-2010)
Takahashi, Tadayuki (1984)
Takeuchi, Yosuke (2002)
Tamura, Yamato (1998)
Tanaka, Hiroshi (1998)
Tanaka, Tomoko (1988)
Ueno, Junko (1960-1964)
Watanabe, Emi (1976-1980)
Watanabe, Nozomi (2006)
Watanabe, Zenjiro (1936)
Yaginuma, Junko (1988)
Yamashita, Kazumi (1968-1972)
© 2011 Olympic Data Project
Page generated at 22:00 on 03/02/2011
Français