Athletes

Home
Filter:
Games: Singapore 2010 Youth Games
Sport: All
Nation: CYP Cyprus
9 matching athletes
Christoforou, Antri (Cycling (multi-discipline))
Kallenou, Leontia (Athletics)
Katsouris, Leontios (Cycling (multi-discipline))
Koutsiou, Eirinaios (Cycling (multi-discipline))
Krasias, Michalis (Artistic Gymnastics)
Kyriacou, Mamas (Cycling (multi-discipline))
Poursanidis, Alexandros (Athletics)
Schegoleva, Anna (Swimming)
Zagkas, Omiros (Swimming)