Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Médaillés

Accueil

Filtre:

Jeux: Tout
Sport: Baseball
Nation: JPN Japon

Hommes

Barcelona (Barcelone) 1992

3 Koichi Oshima; Shigeki Wakabayashi; Masafumi Nishi; Koji Tokunaga; Akihiro Togo; Hirotami Kojima; Hiroki Kokubo; Hiroyuki Sakaguchi; Yasunori Takami; Yasuhiro Sato; Kento Sugiyama; Katsumi Watanabe; Kazutaka Nishiyama; Masahito Kohiyama; Tomohito Ito; Masanori Sugiura; Takashi Miwa; Shinichi Sato; Hiroshi Nakamoto; Shinichiro Kawabata

Atlanta 1996

2 Kosuke Fukudome; Masahiro Nojima; Nobuhiko Matsunaka; Makoto Imaoka; Takao Kuwamoto; Tadahito Iguchi; Yasuyuki Saigo; Hideaki Okubo; Daishin Nakamura; Koichi Misawa; Masao Morinaka; Jutaro Kimura; Takeo Kawamura; Hitoshi Ono; Masahiko Mori; Masanori Sugiura; Takashi Kurosu; Takayuki Takabayashi; Tomoaki Sato; Yoshitomo Tani

Athina (Athènes) 2004

3 Kosuke Fukudome; Michihiro Ogasawara; Norihiro Nakamura; Shinya Miyamoto; Makoto Kaneko; Kenji Jojima; Yoshitomo Tani; Naoyuki Shimizu; Hitoki Iwase; Hiroki Kuroda; Yuya Ando; Daisuke Miura; Daisuke Matsuzaka; Koji Uehara; Hisashi Iwakuma; Tsuyoshi Wada; Arihito Muramatsu; Yoshinobu Takahashi; Atsushi Fujimoto; Takuya Kimura; Masahide Kobayashi; Kazuhiro Wada; Ryoji Aikawa; Hirotoshi Ishii
© 2010 Projet du Données Olympique
Page a produit à 16:17 sur 01/01/2010
English