Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Medallists

Home

Filter:

Games: Moskva (Moscow) 1980
Sport: All
Nation: BUL Bulgaria

Artistic Gymnastics

Men: All-Around

3 Stoyan Delchev

Men: Horizontal Bar

1 Stoyan Delchev

Athletics

Men: 100m

3 Petar Petrov

Women: Discus Throw

2 Mariya Petkova

Basketball

Womens

2 Nadka Golcheva; Penka Metodieva; Petkana Makaveeva; Snezhana Mikhaylova; Vanya Dermendzhieva; Krasimira Bogdanova; Angelina Mikhaylova; Diana Brainova; Evladiya Slavcheva; Kostadinka Radkova; Silviya Germanova; Penka Stoyanova

Rowing

Men: Quadruple Sculls

3 Mincho Nikolov; Lyubomir Petrov; Ivo Rusev; Bogdan Dobrev

Women: Coxless Pair

3 Siyka Barbulova; Stoyanka Kurbatova

Women: Coxed Four

2 Ginka Gyurova; Mariyka Modeva; Rita Todorova; Iskra Velinova; Nadiya Filipova

Women: Coxed Quadruple Sculls

3 Mariana Serbezova; Rumeliyana Boncheva; Dolores Nakova; Ani Bakova; Anka Georgieva

Weightlifting

Men: Featherweight

2 Stefan Dimitrov

Men: Lightweight

1 Tanko Rusev
3 Mincho Pashev

Men: Middleweight

1 Asen Zlatev
3 Nedelcho Kolev

Men: Light Heavyweight

2 Blagoi Blagoev

Men: Middle Heavyweight

2 Rumen Aleksandrov

Men: Heavyweight

2 Valentin Khristov
© 2012 Olympic Data Project
Page generated at 09:27 on 17/05/2014
Français