Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Athletes

Home

Filter:

Games: All
Sport: Athletics
Nation: UZB Uzbekistan

39 matching athletes

Abduvaliyev, Andrey (1992/2000) [also EUN]
Amirova, Zamira (2000-2004)
Andreev, Leonid (2004-2008)
Andreyev, Pavel (2004-2008)
Aristov, Yuriy (1996)
Dmitriadi, Lyudmila (1996-2000)
Dusanova, Nadiya (2008)
Dusmetova, Liliya (2004)
Eroshenko, Nikolay (2000)
Ganiyev, Ramil (1996)
Isakov, Erkinjon (2000-2004)
Juravlev, Konstantin (2000)
Juravlyov, Oleg (2000/2008)
Kabanova, Safiya (2000)
Khojatelev, Vitaly (1996-2000)
Khubbiyeva, Guzel (2000-2008)
Khusnutdinov, Rustam (2000)
Kobina, Natalya (2000)
Kot, Sergey (1996)
Kuchmuradov, Anvar (1996-2000)
Kviatkovskaya, Elena (2000)
Munkova, Svetlana (1996)
Normatov, Oleg (2008)
Parfyonov, Vladimir (1996)
Perepelova, Lyubov (2000-2004)
Petin, Yevgeniy (1996-2000)
Piskunova, Elena (2000)
Poltoratskiy, Roman (1996-2000)
Radzivil, Svetlana (2008)
Schukina, Olga (2004)
Senkina, Natalya (2000)
Shokirjonov, Bobur (2008)
Smirnov, Vitaliy (2004-2008)
Svechnikova, Anastasiya (2008)
Tarasova, Yuliya (2008)
Ustinov, Victor (2000)
Veretelnikov, Oleg (1996-2000)
Voynov, Sergey (1996-2004)
Zhuravlyeva, Anastasiya (2004-2008)
© 2012 Olympic Data Project
Page generated at 07:05 on 17/05/2014
Français