Medallists

Home
Filter:
Games: All
Sport: All
Nation: TPE Chinese Taipei (Republic of China 1956; Taiwan 1960-1968; Republic of China 1972-1976)
Archery
Men: Team
Athina (Athens) 2004

2 Chen Szu Yuan; Liu Ming Huang; Wang Cheng-Pang
Women: Team
Athina (Athens) 2004
3 Yuan Shu Chi; Wu Hui Ju; Chen Li Ju
Athletics
Men: Decathlon
Roma (Rome) 1960
2 Yang Chuan-Kwang
Women: 80m Hurdles
México (Mexico City) 1968
3 Chi Cheng
Baseball
Mens
Barcelona 1992
2 Lin Chao-Huang; Lin Kun-Han; Wang Kuang-Shih; Chen Wei-Chen; Huang Wen-Po; Wu Shih-Hsih; Chang Yaw-Teing; Liao Ming-Hsiung; Lo Kuo-Chong; Huang Chung-Yi; Lo Chen-Jung; Chen Chi-Hsin; Chiang Tai-Chuan; Pai Kun-Hong; Kuo Lee Chien-Fu; Ku Kuo-Chian; Tsai Ming-Hung; Chang Cheng-Hsien; Chang Wen-Chung; Jong Yeu-Jeng
Table Tennis
Women: Singles
Atlanta 1996
2 Chen Jing
Sydney 2000
3 Chen Jing
Taekwondo
Men: Flyweight
Sydney 2000
3 Huang Chih-Hsiung
Athina (Athens) 2004
1 Chu Mu-Yen
Beijing 2008
3 Chu Mu-Yen
Men: Lightweight
Athina (Athens) 2004
2 Huang Chih-Hsiung
Beijing 2008
3 Sung Yu-Chi
Women: Flyweight
Sydney 2000
3 Chi Shu-Ju
Athina (Athens) 2004
1 Chen Shih Hsin
Weightlifting
Men: Featherweight
Los Angeles 1984
3 Tsai Wen-Yee
Women: Flyweight
Beijing 2008
3 Chen Wei-Ling
Women: Featherweight
Sydney 2000
2 Li Feng-Ying
London 2012
2 Hsu Shu-Ching
Women: Middleweight
Beijing 2008
3 Lu Ying-Chi
Women: Heavyweight
Sydney 2000
3 Kuo Yi-Hang