Anastasiya Korolyova

Home
Gender: Female

Swimming
UZB Uzbekistan
Rank Event Result
Sydney 2000
35 (of 36) 200m breaststroke