Projet du Données Olympique

odp.mjchost.com

Médaillés

Accueil

Athlétisme

Hommes: Decathlon

Roma (Rome) 1960

2 Yang Chuan-Kwang

Dames: 80m Haies

México (Mexico) 1968

3 Chi Cheng

Baseball

Hommes

Barcelona (Barcelone) 1992

2 Lin Chao-Huang; Lin Kun-Han; Wang Kuang-Shih; Chen Wei-Chen; Huang Wen-Po; Wu Shih-Hsih; Chang Yaw-Teing; Liao Ming-Hsiung; Lo Kuo-Chong; Huang Chung-Yi; Lo Chen-Jung; Chen Chi-Hsin; Chiang Tai-Chuan; Pai Kun-Hong; Kuo Lee Chien-Fu; Ku Kuo-Chian; Tsai Ming-Hung; Chang Cheng-Hsien; Chang Wen-Chung; Jong Yeu-Jeng

Haltérophilie

Hommes: Poids plume

Los Angeles 1984

3 Tsai Wen-Yee

Dames: Poids mouche

Beijing 2008

3 Chen Wei-Ling

Dames: Poids plume

Sydney 2000

2 Li Feng-Ying

London (Londres) 2012

2 Hsu Shu-Ching

Dames: Poids moyen

Beijing 2008

3 Lu Ying-Chi

Dames: Poids lourd

Sydney 2000

3 Kuo Yi-Hang

Taekwondo

Hommes: Poids mouche

Sydney 2000

3 Huang Chih-Hsiung

Athina (Athènes) 2004

1 Chu Mu-Yen

Beijing 2008

3 Chu Mu-Yen

Hommes: Poids léger

Athina (Athènes) 2004

2 Huang Chih-Hsiung

Beijing 2008

3 Sung Yu-Chi

Dames: Poids mouche

Sydney 2000

3 Chi Shu-Ju

Athina (Athènes) 2004

1 Chen Shih Hsin

Tennis de table

Dames: Simple

Atlanta 1996

2 Chen Jing

Sydney 2000

3 Chen Jing

Tir à l'arc

Hommes: Équipe

Athina (Athènes) 2004

2 Chen Szu Yuan; Liu Ming Huang; Wang Cheng-Pang

Dames: Équipe

Athina (Athènes) 2004

3 Yuan Shu Chi; Wu Hui Ju; Chen Li Ju
© 2012 Projet du Données Olympique
Page a produit à 05:11 sur 01/09/2012
English