Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Medallists

Home

Men: 500m

Nagano 1998

2 An Yulong

Men: 1000m

Nagano 1998

2 Li Jiajun

Men: 1500m

Salt Lake City 2002

2 Li Jiajun

Torino (Turin) 2006

3 Li Jiajun

Men: 5000m Relay

Nagano 1998

3 Li Jiajun; Feng Kai; Yuan Ye; An Yulong

Salt Lake City 2002

3 Li Ye; Feng Kai; Guo Wei; Li Jiajun; An Yulong

Women: 500m

Albertville 1992

2 Li Yan

Lillehammer 1994

2 Zhang Yanmei

Nagano 1998

2 Yang Yang (S)

Salt Lake City 2002

1 Yang Yang (A)
3 Wang Chunlu

Torino (Turin) 2006

1 Wang Meng

Vancouver 2010

1 Wang Meng

Women: 1000m

Nagano 1998

2 Yang Yang (S)

Salt Lake City 2002

1 Yang Yang (A)
3 Yang Yang (S)

Torino (Turin) 2006

2 Wang Meng
3 Yang Yang (A)

Vancouver 2010

1 Wang Meng

Women: 1500m

Torino (Turin) 2006

3 Wang Meng

Vancouver 2010

1 Zhou Yang

Women: 3000m Relay

Nagano 1998

2 Yang Yang (A); Yang Yang (S); Wang Chunlu; Sun Dandan

Salt Lake City 2002

2 Sun Dandan; Wang Chunlu; Yang Yang (A); Yang Yang (S)

Vancouver 2010

1 Sun Linlin; Wang Meng; Zhang Hui; Zhou Yang
© 2010 Olympic Data Project
Page generated at 23:40 on 03/03/2010
Français