Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Medallists

Home

Filter:

Games: All
Sport: Badminton
Nation: CHN People's Republic of China

Men: Singles

Atlanta 1996

2 Dong Jiong

Sydney 2000

1 Ji Xinpeng
3 Xia Xuanze

Beijing 2008

1 Lin Dan
3 Chen Jin

London 2012

1 Lin Dan
3 Chen Long

Men: Doubles

Beijing 2008

2 Cai Yun; Fu Haifeng

London 2012

1 Cai Yun; Fu Haifeng

Open / Mixed: Mixed Doubles

Atlanta 1996

3 Sun Man; Liu Jianjun

Sydney 2000

1 Gao Ling; Zhang Jun

Athina (Athens) 2004

1 Gao Ling; Zhang Jun

Beijing 2008

3 Yu Yang; He Hanbin

London 2012

1 Zhao Yunlei; Zhang Nan
2 Ma Jin; Xu Chen

Women: Singles

Sydney 2000

1 Gong Zhichao
3 Ye Zhaoying

Athina (Athens) 2004

1 Zhang Ning
3 Zhou Mi

Beijing 2008

1 Zhang Ning
2 Xie Xingfang

London 2012

1 Li Xuerui
2 Wang Yihan

Women: Doubles

Atlanta 1996

1 Ge Fei; Gu Jun
3 Qin Yiyuan; Tang Yongshu

Sydney 2000

1 Gu Jun; Ge Fei
2 Huang Nanyan; Yang Wei
3 Gao Ling; Qin Yiyuan

Athina (Athens) 2004

1 Zhang Jiewen; Yang Wei
2 Huang Sui; Gao Ling

Beijing 2008

1 Du Jing; Yu Yang
3 Wei Yili; Zhang Yawen

London 2012

1 Tian Qing; Zhao Yunlei
© 2012 Olympic Data Project
Page generated at 02:01 on 01/09/2012
Français