Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Medallists

Home

Filter:

Games: México (Mexico City) 1968
Sport: All
Nation: JPN Japan

Artistic Gymnastics

Men: All-Around

1 Sawao Kato
3 Akinori Nakayama

Men: Team

1 Sawao Kato; Akinori Nakayama; Eizo Kenmotsu; Takeshi Kato; Yukio Endo; Mitsuo Tsukahara

Men: Floor

1 Sawao Kato
2 Akinori Nakayama
3 Takeshi Kato

Men: Rings

1 Akinori Nakayama
3 Sawao Kato

Men: Vault

2 Yukio Endo

Men: Parallel Bars

1 Akinori Nakayama

Men: High Bar

1 Akinori Nakayama
3 Eizo Kenmotsu

Athletics

Men: Marathon

2 Kenji Kimihara

Boxing

Men: Bantamweight

3 Eiji Morioka

Football

Mens

3 Kenzo Yokoyama; Hiroshi Katayama; Masakatsu Miyamoto; Mitsuo Kamata; Takaji Mori; Aritatsu Ogi; Shigeo Yaegashi; Teruki Miyamoto; Kunishige Kamamoto; Ikuo Matsumoto; Ryuichi Sugiyama; Yasuyuki Kuwahara; Yoshitada Yamaguchi; Masashi Watanabe; Eizo Yuguchi; Kiyoshi Tomizawa

Volleyball

2 Naohiro Ikeda; Masayuki Minami; Katsutoshi Nekoda; Mamoru Shiragami; Isao Koizumi; Kenji Kimura; Yasuaki Mitsumori; Jungo Morita; Tadayoshi Yokota; Seiji Ohko; Tetsuo Sato; Kenji Shimaoka

Womens

2 Setsuko Yoshida; Suzue Takayama; Toyoko Iwahara; Youko Kasahara; Aiko Onozawa; Yukiyo Kojima; Sachiko Fukunaka; Kunie Shishikura; Setsuko Inoue; Sumie Oinuma; Makiko Furukawa; Keiko Hama

Weightlifting

Men: Featherweight

1 Yoshinobu Miyake
3 Yoshiyuki Miyake

Men: Middleweight

2 Masashi Ohuchi

Wrestling

Men: Freestyle - Flyweight

1 Shigeo Nakata

Men: Freestyle - Bantamweight

1 Yojiro Uetake

Men: Freestyle - Featherweight

1 Masaaki Kaneko

Men: Greco-Roman - Featherweight

2 Hideo Fujimoto

Men: Greco-Roman - Lightweight

1 Muneji Mumemura
© 2010 Olympic Data Project
Page generated at 15:42 on 01/01/2010
Français