Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Athletes

Home

61 matching athletes

Annenko, Nataliya (1988)
Avstriskaya, Marina (1984)
Belousova, Lyudmila (1960-1968)
Bestemyanova, Nataliya (1980-1988)
Blagov, Vasily (1972)
Bobrin, Igor (1980)
Bogolyubov, Vladimir (1976)
Bukin, Andrey (1980-1988)
Cherkasova, Marina (1980)
Chernyayeva, Irina (1972)
Chetverukhin, Sergey (1968-1972)
Fadeyev, Aleksandr (1984-1988)
Gavrilov, Aleksandr (1964)
Gordeyeva, Katya (1988/1994) [also RUS]
Gorelik, Aleksandr (1968)
Gorshkov, Aleksandr (1976)
Grinkov, Sergey (1988/1994) [also RUS]
Grzhibovskaya, Galina (1968)
Ivanova, Kira (1980-1988)
Karponosov, Gennady (1976-1980)
Klimova, Marina (1984-1992) [also EUN]
Kokora, Konstantin (1980)
Kondrashova, Anna (1984-1988)
Kotin, Vladimir (1984-1988)
Kovalyov, Vladimir (1972-1980)
Kvashnin, Yury (1984)
Leonidova, Marina (1976)
Leonovich, Stanislav (1980)
Linichuk, Nataliya (1976-1980)
Makarov, Oleg (1984-1988)
Minenkov, Andrey (1976-1980)
Mishin, Aleksey (1968)
Moiseyeva, Irina (1976-1980)
Moskvina, Tamara (1968)
Ovchinnikov, Yury (1972-1976)
Pakhomova, Lyudmila (1976)
Pestova, Marina (1980)
Petrenko, Viktor (1988-1994) [also EUN/UKR]
Ponomarenko, Sergey (1984-1992) [also EUN]
Protopopov, Oleg (1960-1968)
Rodnina, Irina (1972-1980)
Sanaya, Marina (1972)
Seleznyova, Larisa (1984-1988)
Shakray, Sergey (1980)
Shcheglova, Yelena (1968)
Smirnova, Lyudmila (1972)
Sretensky, Genrikh (1988)
Suraykin, Andrey (1972)
Svinin, Aleksandr (1984)
Ulanov, Aleksey (1972)
Valova, Yelena (1984-1988)
Vasilyev, Oleg (1984-1988)
Vlasov, Aleksandr (1976)
Vodorezova, Yelena (1976/1984)
Volkov, Sergey (1968/1976)
Volozhinskaya, Olga (1984)
Vorobyova, Irina (1976)
Zaytsev, Aleksandr (1976-1980)
Zhuk, Nina (1960)
Zhuk, Stanislav (1960)
Zhuk, Tatyana (1964-1968)
© 2011 Olympic Data Project
Page generated at 22:00 on 03/02/2011
Français