Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Athletes

Home

Filter:

Games: All
Sport: Figure Skating
Nation: EUN Unified Team

17 matching athletes

Bechke, Yelena (1992)
Dmitriyev, Artur (1992-1998) [also RUS]
Grishchuk, Oksana "Pasha" (1992-1998) [also RUS]
Klimova, Marina (1984-1992) [also URS]
Mishkutyonok, Nataliya (1992-1994) [also RUS]
Naumov, Vadim (1992-1994) [also RUS]
Petrenko, Viktor (1988-1994) [also UKR/URS]
Petrov, Denis (1992)
Platov, Yevgeny (1992-1998) [also RUS]
Ponomarenko, Sergey (1984-1992) [also URS]
Rachkova, Tatyana (1992)
Shishkova, Yevgeniya (1992-1994) [also RUS]
Urmanov, Aleksey (1992-1994) [also RUS]
Usova, Maiya (1992-1994) [also RUS]
Vorobyova, Yuliya (1992/1998) [also AZE]
Zahorodniuk, V'iacheslav (1992/1998) [also UKR]
Zhulin, Aleksandr (1992-1994) [also RUS]
© 2011 Olympic Data Project
Page generated at 22:00 on 03/02/2011
Français