Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Athletes

Home

Filter:

Games: All
Sport: Figure Skating
Nation: CHN People's Republic of China

31 matching athletes

Bao, Zhenghua (1980-1984)
Cao, Xianming (2002)
Chen, Lu (1992-1998)
Guo, Zhengxin (1998)
Han, Bing (1992)
Huang, Xintong (2010)
Jiang, Hui (1992)
Jiang, Yibing (1988)
Li, Chengjiang (2002-2006)
Li, Wei (1988)
Li, Yunfei (2002)
Liu, Luyang (1988)
Liu, Yan (2006-2010)
Liu, Ying (1994)
Luan, Bo (1984)
Mei, Zhibin (1988)
Pang, Qing (2002-2010)
Shen, Xue (1998-2010)
Tong, Jian (2002-2010)
Xi, Hongyan (1984)
Xu, Zhaoxiao (1980-1984)
Yao, Bin (1984)
Zhang, Dan (2002-2010)
Zhang, Hao (2002-2010)
Zhang, Min (1994/2002-2006)
Zhang, Weina (2002)
Zhang, Zhubin (1988-1992)
Zhao, Guona (1994)
Zhao, Hongbo (1998-2010)
Zhao, Xiaolei (1984-1988)
Zheng, Xun (2010)
© 2011 Olympic Data Project
Page generated at 22:00 on 03/02/2011
Français