Olympic Data Project

odp.mjchost.com

Athletes

Home

Filter:

Games: All
Sport: All
Nation: TKM Turkmenistan

28 matching athletes

Arabova, Yekaterina (Shooting, 2008)
Atayeva, Galina (Judo, 1996-2000)
Bashirov, Aliasker (Boxing, 2004-2008)
Bazarbayev, Umurbek (Weightlifting, 2000-2012)
Begliyev, Nazar (Athletics, 2004)
Brigadnaya, Viktoriya (Athletics, 2000)
Gukulov, Nepes (Wrestling, 2000)
Hachatryan, Olga (Swimming, 2008)
Hojamamedov, Hojamamed (Swimming, 2004)
Hommadov, Amanmurad (Athletics, 2008)
Hudaybergenov, Tolkunbek (Weightlifting, 2008)
Ismayilov, Daniyar (Weightlifting, 2012)
Kourbanov, Shokhrat (Boxing, 1996)
Kurbanov, Shohrat (Boxing, 2004)
Malyavin, Vladimir (Athletics, 1996-2000/2008) [also RUS]
Mamedov, Chary (Athletics, 2000)
Molchanov, Andrey (Swimming, 2008)
Nazarenko, Olessia (Judo, 1996)
Nazarova, Valentina (Athletics, 2008)
Nurmuhammedov, Guvanch (Judo, 2008)
Pessova, Svetlana (Athletics, 2004)
Pirekeev, Igor (Shooting, 1996-2004)
Redzhepov, Rozy (Wrestling, 1996)
Rejepov, Mansur (Weightlifting, 2012)
Rojkova, Yelena (Swimming, 2004)
Salaeva, Nasiba (Judo, 2000-2004)
Steshenko, Aida (Table Tennis, 1996-2000)
Surkieva, Nasiba (Judo, 2008)
© 2016 Olympic Data Project
Page generated at 22:49 on 27/03/2018
Français